Nazwa
Miasto
Nip/Regon

Województwo:

Kwota
od: do:
 
Jaką stawką opodatkować sprzedaż do kancelarii odszkodowawczej wierzytelności z tytułu odszkodowania nabytą na podstawie umowy kupna-sprzedaży od osoby fizycznej?
Zakres i podstawy ograniczeń w prowadzeniu egzekucji w postępowaniu administracyjnym
postępowanie egzekucyjne w administracji
23456

Licytacja długów

Jednym z działań prowadzonych przez Europejską Giełdę Długów jest licytacja długów. Sprzedaż wierzytelności jest najszybszym i najskuteczniejszym sposobem odzyskania swoich pieniędzy, jednocześnie nie angażując sił i środków w kosztowne i długotrwałe dochodzenie roszczeń od dłużnika metodami tradycyjnymi. Licytacja długów jest zakończeniem postępowania związanego ze sprzedażą wierzytelności. Nasi Klienci nie muszą się o nic martwić, wszelkie formalności załatwiane są przez specjalistów. Usługi obejmują wszystkie niezbędne etapy działania prowadzące do odzyskania pieniędzy, poczynając o informacji wysyłanej do dłużnika o wszczętym postępowaniu, aż do samej finalizacji sprawy jaką jest licytacja długów. Poszczególne przypadki są rozpatrywane bardzo indywidualnie w zależności od chęci i potrzeb Klienta, który jest systematycznie informowany jak przebiega proces czy licytacja długów. Giełda działa profesjonalnie z wykorzystaniem wszystkich nowych doniesień rynkowych czy rozwiązań technnologicznych. Zapraszamy do bardziej szczegółowego zapoznania się z zasadami jakimi rządzą się Giełda wierzytelności, resjestr dłużników czy licytacja długów na stronie www.gieldadlugi.eu.