Nazwa
Miasto
Nip/Regon

Województwo:

Kwota
od: do:
 
Sejm uchwalił nowelizację Kodeksu cywilnego, Kodeksu postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, która przewiduje zmiany w przepisach dotyczących wnoszenia skarg na czynności komornika.
Przedmiotem przelewu mogą być zindywidualizowane części wierzytelności przyszłej.
Za kilka miesięcy wejdą w życie zmiany w ustawie o komornikach sądowych i egzekucji, które mają na celu przyspieszenie rozpoznawania spraw egzekucyjnych...

Licytacja długów

Jednym z działań prowadzonych przez Europejską Giełdę Długów jest licytacja długów. Sprzedaż wierzytelności jest najszybszym i najskuteczniejszym sposobem odzyskania swoich pieniędzy, jednocześnie nie angażując sił i środków w kosztowne i długotrwałe dochodzenie roszczeń od dłużnika metodami tradycyjnymi. Licytacja długów jest zakończeniem postępowania związanego ze sprzedażą wierzytelności. Nasi Klienci nie muszą się o nic martwić, wszelkie formalności załatwiane są przez specjalistów. Usługi obejmują wszystkie niezbędne etapy działania prowadzące do odzyskania pieniędzy, poczynając o informacji wysyłanej do dłużnika o wszczętym postępowaniu, aż do samej finalizacji sprawy jaką jest licytacja długów. Poszczególne przypadki są rozpatrywane bardzo indywidualnie w zależności od chęci i potrzeb Klienta, który jest systematycznie informowany jak przebiega proces czy licytacja długów. Giełda działa profesjonalnie z wykorzystaniem wszystkich nowych doniesień rynkowych czy rozwiązań technnologicznych. Zapraszamy do bardziej szczegółowego zapoznania się z zasadami jakimi rządzą się Giełda wierzytelności, resjestr dłużników czy licytacja długów na stronie www.gieldadlugi.eu.